En Rede

De que espazos participa Exeria?

Mujeres y Teología

https://www.mujeresyteologia.com/

(enderezo do grupo de Madrid)

ATE - Asociación Teólogas

https://www.asociaciondeteologas.org/

Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas

http://www.rederefuxiadas.org/