Actos (Estado español)

Tamén en outras cidades do Estado...

Achegámosvos os carteis das distintas convocatorias doutras cidades do Estado.

Convocatoria a convocatoria (2021)

Granada


Madrid

Gasteiz


València


Zaragoza


Bilbo


Barcelona

As Palmas


Badaxoz


Córdoba

Convocatoria a convocatoria (2020)

Bilbao

APRAZADO

Zaragoza

Barcelona

Madrid

Sevilla

Granada

APRAZADO